U dosadašnjem radu stečeno je bogato iskustvo u različitim geodetskim poslovima, od izrade geodetskih podloga za potrebe projektiranja komunalne infrastrukture (cjevovoda, odvodnje, javne rasvjete,…), projektiranja prometnica (državnih, županijskih, lokalnih), zatim izrade elaborata za katastar, te do zahtjevnih geodetskih radova u građevinarstvu.

Izdvojiti ćemo samo neke:

EVN, Calcit, Grad Gospić, Usluga, Komunalac, Općina Lovinac, Općina Perušić, LSŠ, ŽUC, HV – most Bilaj (DRON)), JU Za zaštitu prirode, PP Velebit – Cerovačke špilje, Muzej Like, Via Factum – podloge i elaborati, prometnice, odvodnja, vodovod.