GEODET GOSPIĆ

* Parcelacijski i drugi geodetski elaborati
* Geodetski projekt
* Geodetski snimak za legalizaciju objekata
* Iskolčenje
* Nadzor
* Savjetovanje